PIT Train de trainer

Trainers komen graag in contact met andere trainers en voelen de behoefte om zich continue te ontwikkelen, kennis op te doen en kennis te delen. Daarnaast laten trainers zich graag door anderen inspireren. PIT biedt een inspirerend programma voor trainers. PIT geeft u de handvatten die nodig zijn om een succesvolle training neer te zetten. Een training is pas geslaagd als u aan de leerwensen van uw deelnemers heeft voldaan en de individuele en organisatorische doelstellingen zijn behaald.

Wat levert het op…

Na een train de trainer bent u in staat om een interactief trainingsprogramma te schrijven, om te gaan met groepsdynamiek en weerstand en weet u hoe u theorie en praktijk het beste kunt afwisselen om de energie in de groep hoog te houden.

Learning by doing!