PIT Coachen zakelijk

Wanneer het een werksituatie betreft ervaren uw medewerkers positieve aandacht en uw medewerkers krijgen handvatten aangereikt om nog succesvoller te zijn in het werk waardoor ook het werkplezier toeneemt. Voor uw organisatie betekent dit meer tevreden medewerkers, een verhoging uw omzet en resultaat en een verbetering van uw kwaliteit en service.

Coaching wordt vaak ingezet als hulpmiddel na een training om de kwaliteit van de aangeleerde vaardigheden te borgen. Ook kiest u voor coaching wanneer u uw medewerkers individueel naar een hoger niveau wilt brengen of wilt begeleiden bij een specifiek aandachtsgebied.

Wij bieden verschillende coachingsvormen

  • Persoonlijke coaching
  • Coaching on the job
  • E- coaching